Regionálne stretnutie Žilina

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowregionálne stretnutie Žilinského kraja, ktoré sa uskutoční 6.12.2017 v Žiline.