26. slovenské geodetické dni

V mene organizačného výboru a odborných garantov si Vás dovoľujeme pozvať na Opens internal link in current window26. slovenské geodetické dni, ktoré sa uskutočnia 8. - 9. 11. 2018 v Banskej Bystrici.