Prihlášky na kvalifikačné skúšky z IG

Skúšobná a autorizačná komisia KGK stanovila termín prijímania Opens internal link in current windowprihlášok na kvalifikačné skúšky z oblasti inžinierskej geodézie na 30.9.2018.