Regionálne stretnutie Banská Bystrica

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowregionálne stretnutie Banskobystrického kraja, ktoré sa uskutoční 29. 11. 2018 v Osrblí.