Regionálne stretnutie Trnava

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowregionálne stretnutie Trnavského kraja, ktoré sa uskutoční 22. 02. 2019 v budove katastrálneho odboru v Trnave, ul. Vajanského 2.