Konferencia IPG 2019

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov usporiada 30. mája 2019 konferenciu s medzinárodnou účasťou Opens internal link in current windowInžiniersko priemyselná geodézia 2019 s tematickým zameraním GEODETICKÉ ČINNOSTI V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE.