Regionálne stretnutie Prešov, Košice

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowregionálne stretnutie Prešovského a Košického kraja, ktoré sa uskutoční dňa 27. 2. 2020 v Kaštieli Fričovce.