Kontakt

Kontakt » 

Komora geodetov a kartografov

Kancelária:
Na paši 4
821 02 Bratislava

Tel./Fax: 02- 4488 8348
komorag@mail.t-com.sk
www.kgk.sk

Bankové spojenie: SLSP, a.s.
Číslo účtu: 0011468434/0900
IČO: 31 749 348