Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017

Technická univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií organizuje X. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie  "Geodézia, kartografia a geoinformatika  2017", ktorá sa uskutoční 10. - 13. októbra 2017.
E-mailová adresa konferencie: ugkagis.fberg@tuke.sk

Prihláška

prihlaska_2017.docx

Prihláška