Registrácia

  Záväzná prihláška

  Účastnícky poplatok
  do 22. 10. 2018 ...  65,- Eur
  po 22. 10. 2018 ...  75,- Eur
  Spoločenský večer 25,- Eur

  Pre študentov je vstup voľný.

  Prihlášku s dokladom o úhrade vložného a prípadným poplatkom za spoločenský večer zašlite najneskôr do 2. novembra 2018.


  V prípade záujmu o vystavenie daňového dokladu prosíme o dodanie fakturačných údajov (tieto nie sú potrebné, ak Vám bol KGK v tomto roku vystavený doklad a nedošlo k zmene údajov).
  Tel./Fax: 00421 2 4488 8348
  E-mail: komorag@mail.t-com.sk

  Bankové spojenie:
  0011468434/0900
  Slovenská Sporiteľňa, a.s.
  IBAN: SK3109000000000011468434
  BIC: GIBASKBX
  KS: 0308
  VS: 777

  Doplňujúci údaj: meno účastníka

  Odoslaním prihlášky potvrdzujete spracúvanie osobných údajov v zmysle informácií uvedených na webe KGK, v sekcii O nás/Ochrana osobných údajov/Informácie pre prihlásených účastníkov na odborný seminár/školenie/konferenciu.


  Meno  Priezvisko (prosíme vyplniť veľkým tlačeným písmom)  Adresa  Telefón  E-mail  Fakturačné údaje pre daňový doklad  Spoločenský večer - počet objednaných vstupeniek
  Spoločenský večer - viac kusov vstupeniek