20. výročie KGK

Pri príležitosti Opens internal link in current window20. výročia založenia Komora geodetov a kartografov usporiadala pre svojich členov a pozvaných hostí Slávnostný večer, ktorý sa uskutočnil 7.10.2016 v divadle Nová scéna v Bratislave. Prinášame Vám prierez večera formou fotodokumentácie.