24. SGD - prezentácie

So súhlasom autorov zverejňujeme Opens internal link in current windowprezentácie z 24. SGD.