A.G.K.2020

NOVÝ TERMÍN

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Komora geodetov a kartografov usporiadajú dňa 17. septembra 2020 Opens internal link in current windowseminár A.G.K.2020 s tematickým zameraním INŽINIERSKA GEODÉZIA.