Nedostatky v projektoch predkladaných ku kvalifikačnej skúške

Skúšobná a autorizačná komisia KGK predkladá členom KGK súpis najčastejšie sa vyskytujúcich Opens internal link in current windownedostatkov v projektoch predkladaných ku kvalifikačnej skúške z inžinierskej geodézie.