Novela sociálneho poistenia

Prinášame informáciu o Opens internal link in current windownovele sociálneho poistenia –  Zrušenie prihlasovacej a odhlasovacej povinnosti na povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a nová povinnosť pre Komoru geodetov a kartografov poskytnúť Sociálnej poisťovni údaje zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov.

Novela definuje nové povinnosti Sociálnej poisťovne voči SZČO k oznamovaniu vzniku povinného poistenia a odvodových povinností na sociálne poistenie od 1.1.2015.
Komora je povinná sprístupniť údaje ohľadom vydaných oprávnení na vykonávanie činnosti autorizovaného geodeta a kartografa podľa § 2 písm. b) zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov zo zoznamu autorizovaných geodetov a kartografov, ktorý vedie KGK, v elektronickej forme.

Na základe povinnosti poskytovať zmenové dávky najneskôr do 15 dní od dátumu zmeny, pozastavenie alebo ukončenie členstva v komore bez úhrady členského príspevku v roku 2015, oznámte kancelárii komory najneskôr do 15.1.2015.