Odborná pomoc členom komory

Dávame do pozornosti členom komory vytvorenie novej podstránky - Opens internal link in current windowOdborná pomoc členom, v ktorej budú zverejňované odborné stanoviská zástupcov orgánov komory na otázky členov.
Podstránka je prístupná pre registrovaných a prihlásených členov komory.