Podnety a pripomienky KGK ku Koncepcii ÚGKK SR pre rozvoj katastra

Na základe výzvy ÚGKK SR na predloženie podnetov do pripravovaného materiálu Koncepcia rozvoja katastra nehnuteľností do roku 2020 Komora vypracovala Opens internal link in current windowpodnety a pripomienky.