Pracovné stretnutie OKI a KGK

Informácia pre členov KGK:

Opens internal link in current windowZápis z pracovného stretnutia ÚGKK SR OKI a KGK, ktoré sa uskutočnilo 23.3.2016.