Regionálne stretnutie Bratislava

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowregionálne stretnutie Bratislavského kraja, ktoré sa uskutoční 10. 12. 2018 od 10.00 hod v Holiday Inn Bratislava.