Regionálne stretnutie Košice, Prešov

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowregionálne stretnutie Košického a Prešovského kraja, ktoré sa uskutoční dňa 7. 3. 2018 v Kaštieli Fričovce.