Regionálne stretnutie Košice, Prešov

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowregionálne stretnutie Košického a Prešovského kraja, ktoré sa uskutoční dňa 26. 3. 2019 v Kaštieli Fričovce.