Regionálne stretnutie Nitra

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowregionálne stretnutie Nitrianskeho kraja, ktoré sa uskutoční 19.12.2018 v Agroinštitúte Nitra, Akademická č. 4, 949 01 Nitra.