Regionálne stretnutie Nitra, Banská Bystrica

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowspoločné regionálne stretnutie Nitrianskeho a Banskobystrického kraja, ktoré sa uskutoční 29.11.2019 v Agroinštitúte Nitra.