Regionálne stretnutie Trenčín

Pozývame členov komory na regionálne stretnutie Trenčianskeho kraja, ktoré sa uskutoční 17.12.2018 v OC MAX v Trenčíne. Pozvánka s programom bude priložená neskôr.