Regionálne stretnutie Trnava

Pozývame členov komory naOpens internal link in current window regionálne stretnutie Trnavského kraja, ktoré sa uskutoční 25. 02. 2020 v budove katastrálneho odboru v Trnave, ul. Vajanského 2.