Regionálne stretnutie Trnava

Pozývame členov komory na Opens internal link in current windowregionálne stretnutie Trnavského kraja, ktoré sa uskutoční dňa 20.2.2018 v budove katastrálneho odboru v Trnave.