Seminár A.G.K.2016 - doplnenie zborníka príspevkov

Pozvánka na seminár Opens internal link in current windowA.G.K.2016 s tematickým zameraním INŽINIERSKA GEODÉZIA - prípravný kurz pre uchádzačov.