Spoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti

Opens internal link in current windowSpoločné stanovisko odbornej geodetickej verejnosti k predloženým legislatívnym zmenám v oblasti geodézie, kartografie a katastra.