Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácií k PÚ

KPÚ, ZZGK, KGK a SSGK podpísali 13.1.2020 Opens internal link in current windowSpoločné vyhlásenie k nepodpísaniu novelizácie zákona č. 330/1991 o PÚ prezidentkou SR.