Úhrada členského príspevku

Upozornenie pre členov KGK:
Členský  príspevok so základným poistným pre rok 2017 je vo výške 196,50 Eur a je potrebné ho uhradiť do 30. apríla 2017.

Opens internal link in current windowÚdaje pre platbu