Úhrada členského príspevku

Upozornenie pre členov KGK:
Členský  príspevok so základným poistným pre rok 2019 je vo výške 203,50 Eur a je potrebné ho uhradiť do 30. apríla 2019.

 

Opens internal link in current windowUznesenie VZ 2019 a údaje pre platbu