Valné zhromaždenie KGK 2020

Vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na Slovensku a postupné uvoľňovanie prijatých opatrení ÚVZ je predpoklad, že na jeseň tohto roka bude možné uskutočniť riadne valné zhromaždenie za štandardných podmienok.
Po rokovaní so zástupcami hotela Dixon v Banskej Bystrici, boli Komore navrhnuté možné termíny pre organizáciu valného zhromaždenia v roku 2020. Predstavenstvo Komory odsúhlasilo nový termín valného zhromaždenia, ktorý je naplánovaný na 2. októbra 2020.