Valné zhromaždenie KGK 2020

Vzhľadom na prijaté protiepidemiologické preventívne opatrenia štátu a samospráv sa mení termín valného zhromaždenia. Najbližšie Opens internal link in current windowvalné zhromaždenie KGK sa uskutoční v novom termíne 22. mája 2020 v hoteli Dixon, Banská Bystrica.