Vyhlásenie Predstavenstva KGK

Predstavenstvo KGK na svojom zasadaní dňa 5.6.2014 prerokovalo a pripravilo Vyhlásenie Predstavenstva Komory geodetov a kartografov k centrálnemu verejnému obstarávaniu „Inžinierskych služieb“.