Download

Stiahnite si aktuálne znenia dokumentov

21.12.2021 Zákon o Komore geodetov a kartografov 487/2021 Dokument PDF 343.7 kB
10.02.2014 Vyhláška ÚGKK SR č. 26/2014 Dokument PDF 257.1 kB
26.10.2018 Vyhláška ÚGKK SR č. 461/2009 Dokument PDF 494.4 kB
26.10.2018 Vyhláška ÚGKK SR č. 300/2009 Dokument PDF 475.5 kB
26.10.2018 Katastrálny zákon č. 162/1995 Dokument PDF 433.3 kB
26.10.2018 Zákon o geodézii a kartografii č. 215/1995 Dokument PDF 474.6 kB
26.10.2018 Zákon o komore geodetov a kartografov č. 216/1995 Dokument PDF 207.4 kB
09.02.2012 Všeobecné poistné podmienky_poistenie právnej ochrany AGaK Dokument PDF 237.9 kB
09.02.2012 Všeobecné poistné podmienky_poistenie zodpovednosti AGaK Dokument PDF 196.5 kB
09.02.2012 Pravidlá používania ochrannej známky Dokument PDF 126.3 kB
09.02.2012 Žiadosť o vydanie ochrannej známky - PO Dokument DOC 27.6 kB
09.02.2012 Žiadosť o vydanie ochrannej známky - SZČO Dokument DOC 26.1 kB
09.02.2012 Prihláška na KS z IG - zoznam projektov Dokument PDF 42.5 kB
16.02.2012 Prihláška na KS z IG - priebeh praxe Dokument PDF 36.8 kB
16.12.2020 Prihláška na kvalifikačnú skúšku z IG Dokument PDF 133.0 kB