Členský príspevok pre rok 2020

Vážený člen KGK,

krátkou správou 15/2020 Vám bol odoslaný Opens internal link in current windowlist s údajmi na úhradu členského príspevku a poistného pre rok 2020, ako aj výška úhrady za odber služby STN-online pre tých, ktorí sa prihlásili na jej odber pre rok 2020 (Opens internal link in current windowzoznam odberateľov).

Splatnosť úhrad je 30. apríl 2020.