DTM Bratislavy

Informácia pre geodetov vykonávajúcich GaK práce v Bratislave - postup pri plnení ohlasovacej povinnosti zmeny obsahu Opens internal link in current windowtechnickej mapy Bratislavy.