GeoKARTO 2020

Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Geografickým ústavom Slovenskej akadémie vied v Bratislave, organizujú medzinárodnú konferenciu Opens internal link in current windowGeoKARTO 2020, ktorá sa uskutoční 10. – 11. septembra 2020 v priestoroch Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.