IPG 2017

Aktuality » IPG 2017 » 

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov usporiada 27. júna 2017 konferenciu s medzinárodnou účasťou Opens internal link in current windowInžiniersko priemyselná geodézia 2017 s tematickým zameraním GEODETICKÉ ČINNOSTI PRI PRÍPRAVE, REALIZÁCII A PREVÁDZKE STAVEBNÝCH OBJEKTOV.