Konferencia IPG 2019 - závery

Katedra geodézie Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov usporiadala 30. mája 2019 konferenciu s medzinárodnou účasťou Opens internal link in current windowInžiniersko priemyselná geodézia 2019 s tematickým zameraním GEODETICKÉ ČINNOSTI V INVESTIČNEJ VÝSTAVBE.

Informácie diskutované v rámci programu konferencie IPG2019 organizátori spracovali do Opens internal link in current windowzáverov konferencie.

Odkaz na stránku konferencie:
https://www.svf.stuba.sk/sk/katedry/katedra-geodezie/konferencia-ipg-2019.html?page_id=5025