Sociálny fond solidarity AGaK

Valné zhromaždenie KGK, ktoré sa konalo 5.4.2019 v Senci, schválilo Opens internal link in current windowSociálny fond solidarity AGaK.