Spoločné vyhlásenie stavovských a odborných organizácií k situácii ohľadne pozemkových úprav a usporiadania rozdrobeného pozemkového vlastníctva na Slovensku

Opens internal link in current windowVyhlásenie stavovských a odborných organizácií k situácii ohľadne pozemkových úprav a usporiadania rozdrobeného pozemkového vlastníctva na Slovensku k rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie o nariadení zrušenia jeden rok trvajúceho verejného obstarávania na vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v 168 katastrálnych územiach na celom Slovensku.