Valné zhromaždenie KGK 2020 TERMÍN ZRUŠENÝ

Vzhľadom na  pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu s koronavírusom sa uskutočnilo dňa 6.5.2020 1. on-line zasadanie predstavenstva, na  ktorom členovia predstavenstva rozhodli o zrušení termínu valného zhromaždenia, ktorý bol posunutý na 22.5.2020 a odkladá ho na neurčito.