Informácie pre členov

Nová e-mailová adresa KGK

Nová_e-mailová_adresa_KGK.png

Vyhodnotenie online dotazníka - využívanie online prostriedkov

Vyhodnotenie_online_dotazníka.pdf

Vyhodnotenie online dotazníka