Stanovisko ÚGKK SR k návrhu KGK na úpravu USM 10/2013 pre VKMn

Na základe spracovaného Opens internal link in current windownávrhu KGK na úpravu usmernenia č. USM_UGKK SR 10/2013 pre VKMn, ktorým KGK požiadala o úpravu povinnosti číselne určovať hranice zvyškových parciel vo  VKM nečíselnej, bolo dňa 24. 6. 2013 prijaté z ÚGKK SR nasledovné stanovisko:

Stanovisko ÚGKK SR k návrhu na úpravu USM_UGKK SR 10/2013 pre VKMn

Stanovisko_ÚGKK_SR_k_návrhu_na_úpravu_USM_UGKK_SR10_2013_pre_VKMn.pdf

Stanovisko ÚGKK SR