Spoločné vyhlásenie stavovských a profesijných organizácií

Spoločné vyhlásenie stavovských a profesijných organizácií k zrušeniu verejnej súťaže na „Vypracovanie projektov pozemkových úprav vo vybraných katastrálnych územiach samosprávnych krajov Slovenskej republiky“

Spoločné_vyhlásenie_Zrušenie_VO_PPÚ.pdf

Spoločné vyhlásenie