Komora pozemkových úprav

Partnerská organizácia Komora pozemkových úprav (KPÚ) spustila novú, kvalitnejšiu webovú stránku na adrese www.kpu.sk .