2013

Infoblok » ÚGKK SR » 2013 » 

Usmernenie ÚGKK SR č. 27/2013 - obsah podkladov pri aktualizácii viacerých vektorových máp katastra v rámci jedného operátu geometrického plánu

USM_UGKK_SR_27_2013.pdf

USM ÚGKK SR 27/2013

Usmernenie ÚGKK SR č. 26/2013 - spôsob spojenia viacerých súborov vektorových máp katastra do jedného súboru

USM_UGKK_SR_26_2013.pdf

USM ÚGKK SR 26/2013

Otázky a odpovede zozbierané na školeniach k novej úprave spravovania SGI katastra nehnuteľností po schválení novely vyhlášky č. 87/2013:

http://www.skgeodesy.sk/files/slovensky/ugkk/kataster-nehnutelnosti/aktuality/odpovede-otazky-k-vyhlaske-c-87_2013-z-z.pdf

 

Voľne šíriteľná aplikácia na transformáciu súradníc medzi S-JTSK a JTSK03 (a naopak):

http://www.skgeodesy.sk/sk/ugkk/kataster-nehnutelnosti/transformacie/

    

   

  

Usmernenie ÚGKK SR č. 13/2013 - značkový kľúč

USM_UGKK_SR_13_2013.pdf

USM ÚGKK SR 13/2013

Usmernenie ÚGKK SR č. 12/2013 - spôsob označovania súborov vektorových máp katastra

USM_UGKK_SR_12_2013.pdf

USM ÚGKK SR 12/2013

Príloha č. 2 k USM ÚGKK SR 12/2013 - Sprievodný záznam k archivácii digitálnych súborov máp veľkých mierok

USM_UGKK_SR_12_2013_Pril2.xls

Príloha č. 2 USM ÚGKK SR 12/2013

Usmernenie ÚGKK SR č. 11/2013 - elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií

USM_UGKK_SR_11_2013.pdf

USM ÚGKK SR 11/2013

Usmernenie ÚGKK SR č. 10/2013 - obsah a forma podkladov na aktualizáciu SGI KN - VKMn

USM_UGKK_SR_10_2013.pdf

USM ÚGKK SR 10/2013

Usmernenie ÚGKK SR 9/2013 - obsah a forma podkladov na aktualizáciu SGI KN - VKMč

USM_UGKK_SR_9_2013.pdf

USM ÚGKK SR 9/2013

Analýza technológie spravovania SGI KN

KO-11712013-275_Analýza_spravovania_SGI_KN.pdf

Analýza spravovania SGI KN

 

Zmena adresy transformačnej služby:

http://is.skgeodesy.sk/ts/

Rozhodnutie o Rezortnej transformačnej službe

Rozhodnutie_o_RTS.pdf

Rozhodnutie o RTS

Usmernenie ÚGKK SR č. P - 19/2013 - Stránkové dni a hodiny správ katastra

P19_2013_v_r.pdf

Usmernenie ÚGKK SR č. P - 19/2013

Dodatok č. 2 k usmerneniu ÚGKK SR č. P-2946/2011 (značkový kľúč)

Dodatok_2_k_P_2946_2011.pdf

Dodatok č. 2 k usmerneniu ÚGKK SR č.P-2946/2011