Hodnotenie vzdelávania

Vzdelávací cyklus

Vzdelávací_cyklus.png

Hodnotiace obdobie 2020 - 2022