Okruhy otázok na kvalifikačnú skúšku z IG

Otázky na kvalifikačnú skúšku z IG

Otázky_ku_skúške_2016.pdf

2016