Prihláška na kvalifikačnú skúšku z IG

Prihláška

Prihláška_na_KS_2020.pdf

Prihláška_KSIG

Príloha č. 1_Priebeh praxe

Priloha_Prihlasky_Priebeh_praxe.pdf

Priebeh praxe

Príloha č. 2_Zoznam projektov

Priloha_prihlasky_Zoznam_projektov.pdf

Projekty