Volebné obdobie 2014-2016

Výsledky volieb do orgánov komory z valného zhromaždenia konaného dňa 28.3.2014 v Banskej Bystrici.

Predstavenstvo:

Ing. Ján Hardoš - predseda - sigeo@sigeo.sk
Ing. Peter Repáň - podpredseda - peter.repan@pce.sk
Ing. Marián Bulla - bulla@orava.sk - odstúpenie z funkcie 2.10.2014
Ing. Andrej Gargalovič - gargalovic@mail.t-com.sk - kooptovaný do funkcie 2.10.2014
Ing. Miroslav Hudec - hudec.m@zoznam.sk
Ing. Anna Holá - geotn@mail.t-com.sk
Ing. Štefan Nagy - kodena1@gmail.com - odstúpenie z funkcie 30.4.2015
Ing. Nataša Hermanová - hermanovan@geometratn.sk - kooptovaná do funkcie 1.5.2015
Ing. Vladimír Raškovič - rasko@gok.sk
Ing. Jozef Piroha - pirohajozef@geodetika.sk
Ing. Vladimír Stromček - stromcek@geodezia.sk

Dozorná rada:

Ing. Vladimír Vázal - predseda - vladimir.vazal@enel.com
Ing. Vladimír Nechuta - nechuta@gkmt.sk
Ing. Renáta Šrámková - rsramkova@geodis.sk
Ing. Elena Škamlová - skamlova@geodetig5.sk
Ing. Richard Škúci - richard.skuci@geokod.sk

Disciplinárna komisia:

Ing. Jozef Pobjecký - predseda - pobjecky@geomost.sk
Ing. Miloš Jacko, PhD. - jacko_phd@lycos.com
Ing. Marek Javor - javor@geodet-teamsro.sk
Ing. Eugen Leitmann - eugen.leitmann@gmail.com
Ing. Miloš Macháček - geoma.machacek@stonline.sk
Ing. Ivan Paulen - ipaulen@stonline.sk
Ing. Lev Švárny - svarnylev@gmail.com

Skúšobná a autorizačná komisia
vymenovaná predstavenstvom na jeho zasadaní konanom dňa 17.4.2014 v Bratislave:

Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD. - predseda - alojz.kopacik@stuba.sk 
Ing. Ján Bielik - jan.bielik@ndsas.sk
Ing. Milan Dzúr-Gejdoš, PhD. - dzurgejdos@geometra.sk
Ing. Karol Ďungel - karol.dungel@gmail.com
Ing. Jozef Kožár - jozef.kozar@geokod.sk
Ing. Štefan Lukáč - stefan.lukac@stuba.sk